Na 71 jaar is de Dr. Mollergroep tot een einde gekomen. Iedereen bedankt voor alle leuke jaren!
hoekje

Dr. Moller / Speltakken / Esta’s

wijzig pagina

De estagroep

De groep kinderen bij elkaar noemen we een estar. Onze estar is verdeeld in 4 kleinere groepjes. Zo’n groepje heet een stel. Als we spelletjes of andere leuke dingen doen waar het makkelijker is om met kleinere groepjes spelen, gebruiken we deze groepjes. Elk stel heeft een stelteken in de vorm van een gekleurde pluim. Wij hebben een rood, geel, blauw en wit stel. Elke esta draagt het teken van zijn stel op de rechter mouw. Zo kun je aan elke esta zien bij welk stel hij of zij hoort.

Elk stel heeft een soort ‘aanvoerder’. Die noemen we een steller. Dit is meestal een oudere esta die al weet hoe het in een estar toegaat en die dus het goede voorbeeld geeft. Een steller kan je dingen uitleggen en je helpen als je iets niet weet. Een steller is herkenbaar aan het stellerteken, dit is een gele band om de rechtermouw.

De installatie

Bij de esta’s noemen we installeren Toegang tot Toegang krijgen. Als je Toegang tot Toegang krijgt betekent dat, dat je dan echt bij de esta’s hoort. Je krijgt dan ook je uniform.
Voor je Toegang tot Toegang krijgt komt er ook nog een keer een staflid bij je ouders op bezoek om te vragen of er ergens rekening mee gehouden dient te worden en of jij of je ouders nog vragen hebben. De installatie is een groot feest, want het is altijd leuk als er een nieuwe esta Toegang tot Toegang krijgt.

Esta’s hebben een aantal afspraken met elkaar. Die noemen we de estawet. Iedere esta probeert zich aan deze wet te houden en hij gaat als volgt:

Een esta speelt samen met anderen in het land van esta.
Hij of zij is vriendelijk, houdt vol en zorgt goed voor de natuur.

Elke esta komt naar de estar om er spannende avonturen te beleven. Soms speel je alleen en soms speel je samen. Natuurlijk willen we dat iedereen het naar zijn zin heeft. Daarom is het nodig dat je eerlijk speelt en niet om ieder kleinigheidje boos wordt. Esta’s spelen vaak buiten in de bossen. Als je buiten bent en goed om je heen kijkt zie je heel veel mooie dingen. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met de natuur en daarom moeten we er heel voorzichtig mee zijn. Door bijvoorbeeld geen takken van de bomen te trekken en geen snoeppapiertjes op de grond te gooien. Zo kunnen we met z’n allen de natuur een stukje helpen.

Als je Toegang tot Toegang krijgt moet je je aan de wet houden en dit ook beloven. Dit is de belofte:

Ik beloof mijn best te doen
een goede esta te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de estawet.
Jullie kunnen op me rekenen.

Wanneer je de estabelofte zegt, geef je de leider de linkerhand en met de rechterhand een groet. Je hoeft dan alleen de leider na te zeggen.

Alle esta’s hebben dezelfde kleren aan, zodat er niemand ‘anders’ is. Als je geïnstalleerd wordt, heb je al wel je uniformblouse aan maar nog niet alle tekens erop. Die tekens noemen we insignes. Tijdens de installatie krijg je je groepsdas, het installatieteken van Scouting Nederland en van de estaspeltak, het stelteken en groepsnaambandje. Ook krijg je dan voor het eerst je estaklep op. Alle informatie over het uniform staat op de pagina Het uniform.

Tijdens je installatie krijg je ook een mapje. In dit mapje zitten liedjes voor als we een keer gaan zingen, maar ook opdrachtjes die je mag doen om een extra insigne te verdienen. Deze opdrachtjes kun je thuis doen of bij de esta’s wanneer je een keer vrij spelen hebt of wanneer we het met de hele estar doen.

De bijeenkomst

De esta’s mogen iedere zaterdagochtend tussen 9.30 uur en 10.00 uur naar de blokhut komen. Tussen 9.30 uur en 10.00 uur is er gelegenheid om vrij te spelen in het bos. De leiding is dan ook altijd al aanwezig en als u dus iets wilt vragen kunt u altijd even meefietsen tot aan de blokhut. Om 10.00 uur gaan we openen en beginnen we met het programma. Om 12.00 gaan sluiten we en kunnen de esta’s dus weer gehaald worden.
We openen en sluiten iedere bijeenkomst met een liedje. Dit lied gaat alsvolgt:

Het Estalied

Wij als Esta’s gaan op reis
Naar het verre Estaland
Want wij missen voor geen prijs
Deze avontuurlijke reis
Geef je hand (wieoei) ga maar mee (wieoei)
Over land (wieoei) over zee (wieoei)
Blijf maar heel dicht bij elkaar
Want dan is er geen gevaar.

Zomerkamp en weekenden

Elk jaar gaan we met de esta’s op kamp. We slapen dan met alle esta’s in een boerderij, in het gebouw van een andere scoutinggroep of in tenten. Op kamp doe je dingen die je normaal niet zo vaak doet bij scouting. Je krijgt spannende speurtochten, doet allerlei bosspelen, sportdag, zingen bij het kampvuur of we gaan met z’n allen zwemmen. Het is dan ook zondermeer het hoogtepunt van het seizoen. De esta’s gaan ieder jaar de eerste week van de grote schoolvakantie op kamp.

Naast het zomerkamp hebben we door het jaar heen ook enkele weekenden met een overnachting. Je blijft dan op de blokhut overnachten. Soms mag je papa ook mee (vader-kind-weekend). Ook gaan we een keer bij het kampvuur toneelstukjes spelen en liedjes zingen (Sint-Jorisweekend). Verder hebben we nog het Introweekend en een Kerst- of Nieuwjaarsweekend.

Sint-Nicolaas

Sint-Nicolaas
De binnenkomst van Sint-Nicolaas

Lees verder ...

Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg

Web: E-mail: Ontwerp: Laatst bijgewerkt:
drmoller.nl info@drmoller.nl Remko Gerbranda 18 september 2010