Na 71 jaar is de Dr. Mollergroep tot een einde gekomen. Iedereen bedankt voor alle leuke jaren!
hoekje

Dr. Moller / ’t Fluitketeltje / Introductie

wijzig pagina

Het groepsblad

Ongeveer 6 maal per jaar wordt het groepsblad uitgegeven. Dit blad draagt de naam 't Fluitketeltje. In dit blad wordt alle, voor de leden en hun ouders / verzorgers, belangrijke informatie vermeld. Het is dus belangrijk dat iedereen dit blad leest, er staat onder andere ook informatie in over kampen en weekenden! Indien er een bijeenkomst niet doorgaat, wordt dit vooraf in het groepsblad kenbaar gemaakt.

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende Fluitketeltje moet uiterlijk ?? aanwezig zijn op het redactieadres (maak een e-mail).

Foto's & Filmpjes

Het Fluitketeltje op internet biedt meer dan de papieren versie. Regelmatig zijn er op de site reportages te bezichtigen.

Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg

Web: E-mail: Ontwerp: Laatst bijgewerkt:
drmoller.nl info@drmoller.nl Remko Gerbranda 7 oktober 2010