Na 71 jaar is de Dr. Mollergroep tot een einde gekomen. Iedereen bedankt voor alle leuke jaren!
hoekje

Dr. Moller / Achtergrondinformatie / Lidmaatschap

wijzig pagina

Inschijfformulier

Het inschrijven van uw zoon of dochter bij onze groep gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Voor alle nieuwe leden is er zo’n inschrijfformulier bijgevoegd. Deze gegevens gebruiken wij nu al voor het versturen van ons groepsblad.

Het lidmaatschap van uw zoon of dochter kunt u schriftelijk beëindigen bij de secretaris van het groepsbestuur, pas daarna kan gedeeltelijke restitutie van de contributie plaatsvinden.

In het geval dat uw kind niet overvliegt van de bevers naar de esta’s of van de esta’s naar de scouts of van de scouts naar de explorers en als uw kind bij aanvang van een nieuw seizoen zijn lidmaatschap beëindigt, willen wij hiervan ook schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2010/2011 bedraagt voor de bevers € 80,- en voor de esta's en scouts € 165,-. Dit bedrag is inclusief het zomerkamp en exclusief alle weekenden. De contributie voor de explorers bedraagt ook € 165,- dit is inclusief een gedeelte van de expeditie en exclusief de weekenden. Dit zal niet kostendekkend zijn, voor het eventueel resterende deel en voor deelname aan mogelijk andere bijzondere activiteiten kan een extra vergoeding gevraagd worden.

De contributie wordt via een machtiging betaald. Ouders van nieuwe leden ontvangen een machtigingsformulier ter ondertekening. U kunt dan kiezen in hoeveel termijnen de contributie afgeschreven wordt.

Voor de weekenden en complete dagprogramma's moet apart betaald worden. Per overnachting wordt een bedrag van € 5,- gevraagd. Voor het Vader-Kind-Weekend van de esta's wordt ook van de vaders een bijdrage van € 5,- gevraagd.

Na een overnachting wordt de bijdrage van € 5,- per nacht automatisch afgeschreven. Dit gebeurt aan de hand van de presentielijst van de speltak. Er wordt voor het gehele weekend betaald, ook al is uw zoon of dochter slechts gedeeltelijk aanwezig.

Indien uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan het zomerkamp, dient u dat zo snel mogelijk schriftelijk door te geven aan de secretaris van het groepsbestuur. Indien dit voor 1 januari 2011 gebeurt, ontvangt u aan het eind van het seizoen € 30,- terug van de contributie.

Het is binnen onze groep de gewoonte dat nieuwe leden twee maanden vrijblijvend mogen meedoen en kijken of scouting iets voor hen is. Mocht een nieuw lid binnen 2 maanden besluiten niet bij scouting te willen, dan is er geen contributie verschuldigd. Blijft het nieuwe lid bij de groep, dan moet er vanaf de eerste bijeenkomst dat een lid is komen kijken contributie betaald worden. Na het besluit om definitief bij scouting te gaan kan het daarna nog een paar bijeenkomsten duren voordat er geïnstalleerd wordt. Als een nieuw lid meedoet aan een weekend in de proefperiode, wordt er wel een bijdrage van € 5,- gevraagd. Dit dient contant afgerekend te worden op het betreffende weekend bij de speltak.

Ledenregistratie en Scouting Nederland

Omdat wij zijn ingeschreven bij Scouting Nederland, zijn wij verplicht om alle persoonsgegevens door te geven aan Scouting Nederland. Het registreren van uw zoon gebeurt pas nadat hij geïnstalleerd is. Eens in de twee maanden stuurt Scouting Nederland aan alle ingeschreven esta’s de Scouty, aan de scouts de Flitz en aan de explorers de iXiXeL toe. Alle ingeschreven bevers ontvangen drie keer per jaar de Beverpost. (meer informatie Extern)

Het adressenbestand van Scouting Nederland wordt ook gebruikt voor direct mailing. Door commerciële instellingen kan Scouting Nederland benaderd worden. Indien de mailing niet in strijd is met de doelstellingen van Scouting Nederland zal zij dan zelf de mailing verzorgen. Indien u bezwaren heeft tegen deze direct mailing kunt u dit kenbaar maken door een briefkaart te sturen naar:

Scouting Nederland
Afdeling Registratie
Postbus 210
3830 AE Leusden

De toezending van Scouty, Flitz, iXiXeL en Beverpost gaat dan wel gewoon door. Indien een van bovenstaande bladen onjuist is geadresseerd, dan moet u dat doorgeven aan een van de stafleden en niet aan Scouting Nederland.

Ziektekosten

Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij geen ziektekostenverzekeringen lopen voor de leden. Mocht zich onverhoopt de situatie voordoen, dat we een arts moeten raadplegen, dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op uw eigen ziektekostenverzekering. In voorkomende gevallen zal een van de stafleden zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Lees verder ...

Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg

Web: E-mail: Ontwerp: Laatst bijgewerkt:
drmoller.nl info@drmoller.nl Remko Gerbranda 19 september 2010