Na 71 jaar is de Dr. Mollergroep tot een einde gekomen. Iedereen bedankt voor alle leuke jaren!
hoekje

Dr. Moller / Achtergrondinformatie / De stichting

wijzig pagina

Stiching Scoutinggroep Dr. Moller

De groep is ondergebracht in een stichting met de naam: Stichting Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg. In het stichtingsbestuur, dat twee maal per jaar bijeenkomt (groepsraad), zitten alle stafleden van de verschillende speltakken, de technische dienst en het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, tevens is er van iedere speltak een afgevaardigde.

Een niet voor iedereen bekende functie is die van de groepsbegeleider. De taak van de groepsbegeleider is het begeleiden van de verschillende stafteams en het eventueel oplossen van voorkomende problemen. Zijn er problemen waar u liever niet met een van de stafleden over praat, neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider.

Organogram

Organogram Stichting Scoutinggroep Dr. Moller
Organogram Stichting Scoutinggroep Dr. Moller

Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg

Web: E-mail: Ontwerp: Laatst bijgewerkt:
drmoller.nl info@drmoller.nl Remko Gerbranda 19 september 2010